Wijktuin Ommoord

Wijktuin Ommoord

De Wijktuin is een 'natuurtuin' waarbinnen in beginsel alles wat inheems (of in de loop der tijd als zodanig aanvaard) is, zijn gang kan gaan. Dit uitgangspunt heeft vanaf het voorjaar 1972 de Wijktuin zijn aanzien en charme gegeven. Een aanzien dat voortdurend verandert, want het dynamische proces dat natuur heet, krijgt in de Wijktuin de ruimte. Maar….wanneer je de aanwezige wilde planten, bomen en struiken alle ruimte laat, is het terrein binnen een lente en zomer volkomen ontoegankelijk. Onder meer door braamranken.

Je kan er dan niet wandelen. En dat is waar wij, de vrijwilligers, ons mee bezig houden: de toegankelijkheid van de Wijktuin handhaven. In de praktijk betekent dat: de paden begaanbaar houden. Langs de paden op kniehoogte de kruidenbegroeiing knippen en maaien, op schouderhoogte overhangende takken en bramenranken snoeien en boven het hoofd boomtakken weghalen, die zeker bij nat weer zullen doorhangen. In het groeiseizoen is dat ons wekelijkse werk. Maar daarna zijn er andere klussen, zoals in de herfst het bladerenvrij houden van paden waar de gemeente met de veegwagen niet kan komen. Alsmede het opruimen van afgewaaide takken na een storm.

‘s Winters krijgen de wilgen een knotbeurt en verwijderen we overtallig opschot, de zaailingen van bomen. Verder het hele jaar door allerlei dingen waarvan we vinden dat ze gedaan moeten worden. Het vrijwilligersteam doet dit in samenspraak met medewerkers van Stadsbeheer Rotterdam. Twee van hen werken wekelijks met ons mee. En zetten zo nodig mechanisch tuingereedschap in. Tot slot: de Wijktuin is niet zomaar een natuurtuin. Vanaf 2007 is onze Tuin een officieel beschermd natuurgebied. En daar zijn we trots op!

Lokatie Wijktuin in Ommoord
Locatie van de Wijktuin in de hoogbouwbuurt in Ommoord
Gele Kornoelje
Kornoelje
Witbloeiende framboos
Witbloeiende framboos
Boshyacint
Boshyacint
Vliegenzwam
Vliegenzwam
Judaspenning
Judaspenning
Pluisjesmos
Pluisjesmos

De vrijwilligers van de Wijktuin

Vanaf het begin in 1972 hebben vrijwilligers in de Wijktuin gewerkt. Van de eerste groep, de initiatiefnemers, zo’n 10 man en vrouw, waren de meesten tussen de 25 en 35 jaar. Die groep dunde uit tot twee man die in de jaren ‘80 dapper doorgingen. Een nieuw initiatief in 1990 bracht een verse groep op de been (6 á 8 mensen) met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Sindsdien is een constante groep actief, met een wisselende samenstelling. Er haakt eens iemand af, er komen er weer een paar bij. Het jubileum van 2003 (30 jaar Wijktuin) was zo’n impuls

die een paar nieuwe vrijwilligers opleverde.Elke woensdagmiddag zijn ze er om een paar uur in de tuin te werken, samen met twee man van de eco-ploeg van stadsbeheer, die het machinale werk doen als dat nodig is.

Ons werk in de Wijktuin is vooral:

 • de paden goed begaanbaar houden, zodat bezoekers gemakkelijk kunnen rondlopen. Vooral in de zomertijd hebben we daar onze handen vol aan.
 • Ook helpen we onze collega’s van stadsbeheer met maaien en snoeien.
 • Ook incidentele klussen zoals het aanvullen

 • van schelpen of houtsnippers op de binnenpaden, horen tot ons werk.

 • We hebben bovendien een voortdurende strijd te leveren met de uitbundig groeiende braam en brandnetel.
 • Ook de Japanse duizendknoop (officieel een vreemdeling in deze contreien) woekert onbekommerd voort en is letterlijk en figuurlijk haast niet binnen de perken te houden.
 • Dat wij de tuin ook vrij van zwerfvuil houden, spreekt vanzelf.
 • Een keer per jaar hebben wij overleg met stadsbeheer over de gang van zaken in de tuin en om grotere klussen goed te plannen.
 • Vrijwilligers 1971
  Voorjaar 1972
  Vrijwilligers 2003
  Vliegende Gaai