A16 en Ommoord

De plannen voor grote projecten bestaan meestal al lang voordat ze bekend worden en pas dan kunnen betrokkenen er kennis van nemen en proberen hierop invloed te krijgen.
Zo ging dat ook met de A16 en vervolgens waren er de Bewoners Organisatie Ommoord en vele bewoners van Ommoord en de omliggende wijken die zich verenigden omdat de aanleg van een snelweg langs wijken en door natuurgebieden niet wenselijk werd gevonden.
Een snelweg langs Ommoord, over de Rotte en het Bergse Bos zou nogal wat gaan betekenen voor de leefbaarheid van het gebied en deze behoorlijk kunnen aantasten.
Natuurlijk ontstonden er georganiseerde protesten, want zoveel was wel duidelijk: de omgeving zou aanzienlijk aangetast worden, de geluidsoverlast zou toenemen, evenals de luchtverontreiniging en daarmee zou het leefklimaat sterk

verslechteren. Een behoorlijke aantasting van de benodigde natuur en het Bergse Bos zou daar eveneens het gevolg van zijn.
Dat de weg er komt, was niet door de inzet van bewoners te stoppen. Wel is er door inspraak en overleg van bewoners onder meer bereikt dat de weg in een tunnel onder de Rotte wordt aangelegd, dat er een verdiepte en halfverzonken tunnel in het Bergse Bos komt waarover opnieuw bos aangeplant wordt.
Daarnaast zal geluidsarm asfalt worden toegepast, zullen optimaal geluidsremmende schermen worden geplaatst en wordt door bewoners nog gepleit voor een snelheid van tachtig kilometer.
De luchtkwaliteit zal volgens Rijkswaterstaat binnen de daarvoor geldende normen vallen.

Voor aanleg A16 2015
Terbregseveld 2015
A16 2021
Terbregseveld 2021. Foto: Rijkswaterstaat A16