BOO Bewoners Organisatie

Ommoord


Wat doet de Bewoners Organisatie Ommoord?

Wat doet de Bewoners Organisatie Ommoord nu
precies en waarom, is een vaak gestelde vraag die ik hier graag wil beantwoorden.

Ommoord bestaat dit jaar 50 jaar en vrijwel vanafhet begin zijn er bewoners betrokken bij de opbouw van de wijk.


Overleg over waar komen de voorzieningen zoals een gezondheidscentrum, wijkgebouw en scholen en het zou fijn zijn als er ook sportfaciliteiten en een wijktuin komen, en natuurlijk winkelcentra. Ook heeft de samenwerking geleid tot meer veiligheid bij de metro overgangen waarbij wij hebben aangedrongen op plaatsing van slagbomen.

Het behoud van een groene, veilige- en leefbare wijk is tot op de dag van vandaag een belangrijk doel, en daar zetten wij ons met zo’n zestig vrijwilligers dagelijks voor in. Dus ook om het Ommoordse Veld te behouden. En het is al twee keer gelukt om de gemeente er van te overtuigen dat daar beslist geen woningbouw mag komen. Samen met de gemeente is al die jaren opgetrokken om van Ommoord een fijne woonwijk te maken en dat zo te houden.

Heel belangrijk is nu ook de ontwikkeling van de nieuwe snelweg die een verbinding moet gaan vormen tussen de A13 en de A16 en die volgens de plannen van Rijkswaterstaat vanaf het Terbregseplein over het Terbregseveld moet gaan lopen richting Hillegersberg en de Doenkade. Al jaren strijden wij als bewoners er voor dat als deze weg er beslist komen moet, wij willen dat hij niet nog meer het
leefklimaat in Ommoord aantast. Ons motto is wij willen de weg “ niet horen, niet zien en niet ruiken”.
Daarom zijn wij samen met andere betrokken organisaties bezig om dit doel te bereiken.


Door vrijwilligersinzet hebben wij al veel kunnen bereiken, maar natuurlijk niet alles wat ons voor ogen staat. Het blijft belangrijk om als ogen en oren van de wijk te functioneren want alleen dan zijn die gemeenschappelijke doelen haalbaar.

Via ons kantoor en informatiepunt in de hal van wijkgebouw de Romeynshof zijn wij voor iedereen bereikbaar en helpen wij ook bewoners aan informatie over Ommoord en zijn wij een luisterend- en adviserend oor voor individuele vragen.

De Bewoners Organisatie Ommoord bestaat inmiddels ruim 45 jaar en zal actief blijven in- en voor de leefbaarheid van de wijk Ommoord.
U kunt ook meehelpen; geef u nu op dan kijken wij welke activiteit en werkgroep bij u past.

Agenda 2016
September

  • Opzoomeren
  • Voorleesdag
  • A13/A16
  • Ommoordseveld
  • Hesseplaats

Oktober

  • Open Hof
  • Binnenhof
  • Riolering werkzaamheden
  • Ommoordseveld
  • Metro lijn A

Laatste berichten BOO


Filter op onderwerpen
Mooie afsluiting seizoen zondagmiddagconcerten Ommoordse veldActiviteiten in de Wijktuin

Nieuws uit de Wijktuin Elke woensdagmiddag zijn er in de wijktuin tien vrijwilligers en een medewerker van Gemeentewerken aan de slag. Paalbomen De paalbomen zijn omgehaald, ze liepen teveel risico om met een storm om te vallen. Nestkastjes Afgelopen herfst zijn de nestkastjes geïnventariseerd. Tachtig procent is bewoond geweest, dat is een goed resultaat. Jammer
Read MoreOpzoomercampagneInformatiepanelen onthuld

Vrijdagmiddag 22 mei werden zes informatiepanelen onthuld in het Ommoordse Veld door Dirk-Jan van Lottum, vicevoorzitter van de gebiedscommissie Prins Alexander en Paul van de Laar, hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit en directeur van Museum Rotterdam. De borden belichten verschillende aspecten van het Ommoordse Veld. Ze beschrijven hoe het landschap er eeuwen geleden uitzag.
Read MoreNacht van de vleermuis in het Ommoordse VeldUitstel besluit A13/A16

Het definitieve besluit over de aanleg van de A13/A16 loopt enige maanden vertraging op doordat er meer dan 10.000 zienswijzen op de plannen zijn ingediend. Volgens het ministerie van I en M is er meer tijd nodig dan voorzien om die allemaal te behandelen. Het departement stelt dat de vertraging geen gevolgen heeft voor de
Read More