Opzoomer Mee in Ommoord

Opzoomer Mee bestaat sinds 1994. Eerst als een samenwerkingsproject van het Rotterdams Instituut Bewonersondersteuning (RIO) en de dienst Gemeentewerken, vanaf 1997 als de zelfstandige Stichting Opzoomer Mee Rotterdam. De stichting heeft een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.BOO infopunt Op dit moment zet Opzoomer Mee zich in voor twee programma’s: Opzoomeren (eigen programma) en de uitvoering van de beleidsregel van de gemeente Rotterdam voor bewonersinitiatieven (in opdracht). Voor elk programma kent Opzoomer Mee een team van projectleiders die gebiedsgericht werken. Beide teams worden ondersteund door een gezamenlijk team van projectmedewerkers.

Doelstellingen van Opzoomer Mee

  • Te stimuleren dat Rotterdammers in onderlinge samenwerking eigen initiatieven nemen om hun straat/buurt/stad schoner, veiliger en socialer te maken
  • Te bevorderen dat de overheid bewonersinitiatieven met open armen verwelkomt en die initiatieven zorgvuldig, goed en snel faciliteert met middelen, informatie, dienstbetoon en waardering en dat de overheid op deze initiatieven voortbouwt om van Rotterdam een leefbare stad te maken
  • Het bevorderen van een democratische stadscultuur in Rotterdam
Voor meer informatie kunt u terecht op website van Opzoomermee.

Jouw feest, onze bijdrage
Zet je straatfeest in het teken van Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw of bedenk zelf een feest. Opzoomer Mee helpt je met een bijdrage van maximaal 175 euro. Het geld kun je
benutten voor de onkosten van je straatfeest. Je kunt een deel van de bijdrage ook gebruiken voor een kerstboom van 7 meter en/of een lichtslang.

Lief & Leedpotje
Ouderen, zieken, alleenstaanden... hopelijk betrek je ze bij het straatfeest, want extra aandacht voor elkaar is in december nooit weg. Misschien wil je wat vaker lief & leed delen met buren die extra aandacht goed kunnen gebruiken. Vraag dan ook het Lief & Leedpotje van 150 euro aan. Ruim 600 straten in Rotterdam hebben een Lief & Leedpotje. Daarin stort Opzoomer Mee jaarlijks

150 euro. Het geld kun je bijvoorbeeld gebruiken om een zieke bewoner een fruitmandje te geven, een bloemetje te brengen bij iemand die veel zorg besteedt aan oudere buren of een kaartje te kopen als er een baby in de straat is geboren. Die kleine attenties kunnen veel betekenen en helpen om van je straat een fijne straat te maken om in samen te leven.

Schoonmaakbende oefent aanspreken
De Schoonmaakbende, een van de Opzoomerclubs, telt 173 deelnemende straten en komt jaarlijks bij elkaar. Dit jaar vond het festijn plaats op 21 juni in Hal 4 in de Esch. Ruim driehonderd Rotterdammers werden getrakteerd op de minicursus “Buurman, wat doet u nu?”. Een cursus over het aanspreken van je buren. “Hé mafkees, ruim die drol eens op!”

Subsidie
De stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente Rotterdam in het kader van stedelijk welzijn (Cluster MO) en in het kader van de uitvoering van de beleidsregel bewonersinitiatieven (gebiedsorganisatie).


De rol van de BOO
De BOO heeft een werkgroep Opzoomeren. Deze werkgroep adviseert bij het aanvragen van de Opzoomeracties en van een bewonersinitiatief en zorgt voor de uitbetaling van aangevraagde subsidie. Hiervoor houdt de werkgroep regelmatig een spreekuur. (Dat door de coronamaatregel voorlopig niet mogelijk is, advies kan altijd nog schriftelijk worden aangevraagd.) Tevens organiseert de BOO de jaarlijks terug kerende Opzoomer Mee-avond. (Die door corona nu niet doorgaat). BOO infopuntOmmoord is de grootste Opzoomeraar van heel Rotterdam mede door de inzet van onze werkgroep. Met vragen en voor advies kunt altijd terecht op info@boo.nl.